__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie în cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov

În conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149, alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov  anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a următoarei funcții publice de execuție vacante:

Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse
Condiţii specifice pentru ocupare:
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
Condiţiile minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel de bază,

Funcţionarii publici interesaţi sunt rugaţi să depună la Compartimentul Resurse Umane, din București, str Ion Câmpineanu nr 3 în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, următoarele documente:
1. cerere de transfer la cerere,
2. curriculum vitae,
3. copia actului de identitate,
4. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care astestă efectuarea unor specializări,
5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice,
6. copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către un funcționar public din cadrul Compartimentului Resurse Umane, sau în copii legalizate.
În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, data, locul şi ora susţinerii acestuia urmând a fi publicate pe pagina de internet a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov – www.ilfov.mmanpis.ro, Secţiunea Anunțuri şi afişate la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul  Resurse Umane

Publicat azi 12 octombrie 2017

Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie în cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov

În conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149, alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov  anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a următoarei funcții publice de execuție vacante:

Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse
Condiţii specifice pentru ocupare:
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
Condiţiile minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel de bază,

Funcţionarii publici interesaţi sunt rugaţi să depună la Compartimentul Resurse Umane, din București, str Ion Câmpineanu nr 3 în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, următoarele documente:
1. cerere de transfer la cerere,
2. curriculum vitae,
3. copia actului de identitate,
4. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care astestă efectuarea unor specializări,
5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice,
6. copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către un funcționar public din cadrul Compartimentului Resurse Umane, sau în copii legalizate.
În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, data, locul şi ora susţinerii acestuia urmând a fi publicate pe pagina de internet a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov – www.ilfov.mmanpis.ro, Secţiunea Anunțuri şi afişate la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul  Resurse Umane

Publicat azi 20 septembrie 2017