LEGISLAȚIE / ORGANIZARE ANPIS

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

din 13 martie 2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcționare al Agenţiei Nationale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificarile si completarile ulterioare

din 20 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012

 

LEGISLAŢIE PRIVIND SISTEMUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

LEGISLAŢIE PRIVIND ACORDAREA UNOR SUBVENŢII ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR ROMÂNE

HG nr. 725 / 2016  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

LEGISLAȚIE PRIVIND INSPECŢIA SOCIALĂ

 LEGISLAŢIA BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse

 • Ajutor social:
 • Ajutorul de încălzire:
 • Alocaţia  pentru susținerea familiei:

 

  Politici familiale

 Alocaţia de stat pentru copii:

 • Alocaţia lunară de plasament:
 • Indemnizaţia pentru creşterea copilului:
 • Acordarea concediului și indemnizației de acomodare
 •   Sprijin acordat persoanelor cu handicap
 • Drepturi acordate persoanelor cu handicap:

Drepturile de la art. 58 alin. (3) si alin. (4 )din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 •  Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA:
 • Drepturi pentru familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere:

 

Drepturile de la art. 58 alin. (4 ) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia  şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 1. Alte tipuri de beneficii de asistență socială

 

 • Ajutorul de urgenţă (pentru familiile sau persoanele care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege);
 • Ajutorul bănesc pentru achiziţionarea de centrale termice individuale şi de arzătoare automatizate:
 • Ajutorul rambursabil pentru refugiaţi:

 

 • Soluţionarea cererilor privind stabilirea calităţii de persoană persecutată în înţelesul prevederilor Decretului – Lege nr. 118/1990, republicat (plata acestor drepturi se realizează prin intermediul caselor judeţene de pensii sau, după caz, a municipiului Bucureşti):

5 . Alte acte normative pe care le aplică Agenția Județeană pentru Plățși Inspecție Socială a Ilfov

  Acte normative privind finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale