Plafonarea cuantumului maxim

al indemnizației pentru creșterea copilului la nivelul de 8.500 lei

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței  de urgență a Guvernului nr.  55/2017 pentru modificarea și completarea  O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru  creșterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, care prevede stabilirea unui plafon maxim al cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului la nivelul de 8.500 lei, luând ca model, cel mai mare cuantum aplicat în statele membre ale Uniunii Europene, cu mențiunea actualului mod de stabilire a dreptului, precum și a cuantumului minim al indemnizației de 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Potrivit art. II din actul normativ menționat, această limitare se aplică începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2017 și se va aplica atât în cazul persoanelor aflate în plata indemnizației pentru creșterea copilului, cât și a celor al căror drept se stabilește ulterior.

Prin urmare, spre exemplu, dacă un beneficiar are stabilit un cuantum al indemnizației pentru creșterea copilului de 10.000 lei și a primit această sumă până la în luna august 2017, începând cu dreptul lunii septembrie 2017, respectiv cu plata ce urmează a fi efectuată în octombrie 2017, va primi numai 8.500 lei.

PLAFONARE I.C.C. – O.U.G. NR. 55/2017 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor