Anunturi de angajare

Rezultat final concurs 20.05.2024

Rezultatul la interviu concurs 20.05.2024

Rezultat proba scrisa 20.05.2024

Rezultat selectie dosare 14.05.2024

anunt concurs 20.05.2024

PO transfer functionari publici 2024

Anunt pentru ocuparea functiei publice de executie inspector social principal prin transfer in interes de serviciu

Rezultate finale concurs recrutare 16.01.2024

Rezultat interviu concurs recrutare BIS 18.01.2024

Rezultatul probei scrise concurs 16.01.2024

Rezultat selectie dosare concurs BIS 16.01.2024

Anunt concurs recrutare 16.01.2024

Rezultat final concurs recrutare 08.11.2023

Rezultat interviu concurs recrutare 08.11.2023

Rezultat concurs recrutare 08.11.2023, proba scrisa

rezultate selectie dosare pentru concursul din data de 08.11.2023

nou. FORMULAR DE ÎNSCRIERE (1)

Anunt concurs recrutare 08.11.2023

ANUNT OCUPARE FUNCTII PRIN TRANSFER/DETASARE

Rezultate Finale examen 07.07.2023

Rezultate interviu examen 07.07.2023

Rezultate proba scrisa examen din data de 07.07.2023

Selectare dosare concurs promovare 07.07.2023

Erata la anunt concurs de promovare din 07.07.2023

Anunt Concurs de promovare in grad profesional imediat superior din 07.07.2023

Anunt privind suspendarea organizarii concursului de recrutare din data de 19.06.2023

Anunt recrutare consilier superior concurs 19.06.2023

Rezultate finale concurs recrutare 02.03-06.03.2023

Rezultate interviu concurs recrutare 06.03.2023

Rezultat proba scrisa concurs selectie 02.03.2023

Rezultat selecție dosare concurs din data de 02.03.2023

ERATA ANUNT CONCURS 02.03.2023

Anunt concurs recrutare consilier, clasa I, grad superior 02.03.2023

[su_spoiler title=”Concurs promovare în grad profesional 24.10.2022″]

Tabel -rezultate finale

Tabel rezultate interviu, concurs promovare, 24.10.2022

Tabel – rezultate proba scrisa, concurs promovare, 24.10.2022

Selecție dosare concurs promovare 24.10.2022

Anunț concurs promovare în grad profesional 24-10-2022

[su_spoiler title=”Anunt concurs promovare in grad profesional 21-07-2022″]

Tabel cu rezultatul final privind concursul de promovare în data de 21.07.2022

Tabel cu rezultatul interviului pentru participarea la concursul organizat în 21.07.2022

Rezultate concurs de promovare 21.07.2022

Anunt concurs promovare in grad profesional

Selectie dosare concurs promovare 21.07.2022

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Anunt concurs recrutare 18-07-2022″]

Anunt concurs de recrutare – Consilier de achizitii publice

Rezultat selectare dosare concurs 18.07.2022

Rezultat proba scrisa concurs 18 iulie 2022

Rezultatul Interviului la concursul din 18 iulie 2022

Rezultat final concurs 18.07.2022

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Anunt concurs recrutare 07-07-2022″]

Anunt concurs recrutare 7 iulie 2022

Rezultat selectie dosare concurs 07.07.2022

Rezultate proba scrisa concurs 07.07.2022

Rezultatul Interviului concurs 07.07.2022

Rezultat final concurs 07.07.2022

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Anunt concurs recrutare 20-06-2022″]

ANUNT concurs recrutare 20.06.2022

Rezultat selectie dosare la concursul recrutare din 20.06.2022

Rezultat proba scrisa concurs recrutare 20.06.2022

Rezultatul Interviului concurs recrutare 20.06.2022

Rezultate finale concurs recrutare 20.06.2022

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Anunt concurs recrutare 03-05-2022″]

Anunt concurs de recrutare consilier juridic AJPIS Ilfov

Anunt concurs de recrutare inspectori sociali AJPIS Ilfov

Erata la anuntul pentru examenul de recrutare inspector social

Erata la anuntul pentru concursul de recrutare consilier juridic

Rezultatul selecției de dosare pentru concursul de recrutare din 03.05.2022

rezultate proba scrisa concurs 03.05.2022

rezultate interviu concurs recrutare 03.05.2022

rezultate finale concurs recrutare 03.05.2022

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Anunt concurs promovare 27-04-2022″]

Anunt concurs promovare sef birou 2022

Erata la concursul de promovare din 27.04.2022

Tabel selectare dosar concurs promovare 27.04.2022

rezultat proba scrisa concurs 27.04.2022

Rezultate interviu concurs promovare 27.04.2022

Rezultate finale concurs promovare 27.04.2022

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Anunt concurs recrutare 05-11-2021″]

Rezultate finale concurs 20211208

rezultat interviu 20211208

Rezultat proba scrisa 20211208

Rezultatul Selectiei dosarelor pentru concursul de recrutare din 08.12.2021

anunt concurs recrutare BIS

atributii

Bibliografie si tematica

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Anunt concurs recrutare 23-08-2021″]

Rezultate finale concurs recrutare

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba eliminatorie din 20.08.2021

Rezultatul selectării dosarelor pentru concursul de recrutare

Anunt concurs recrutare

atributii post

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Dosar de inscriere

Bibliografie concurs 23.08.2021

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Anunt concurs promovare în funcția publică de conducere șef birou 19-08-2021″]

Rezultat-proba-scrisa

Tabel nominal selectare dosare concurs promovare sef birou 19.08.2021

Anunt.concurs.promovare.sef.birou

Bibliografie si tematica concurs.19.08.2021

atributii.sef.birou

[/su_spoiler]

__________________________________________________________________

anunt concurs promovare pentru 31.05.2021

__________________________________________________________________

[su_spoiler title=”Concurs de recrutare 03-04-2020″]

rezultate.finale.concurs

rezultat.interviu

rezultat.proba.scrisa

anunt.concurs

[/su_spoiler]

__________________________________________________________________

[su_spoiler title=”Concurs de recrutare 16-12-2019″]

ANUNT.SUSPENDARE.CONCURS

anunț.concurs

condiții.de.participare

bibliografie

fisa.post

[/su_spoiler]

__________________________________________________________________

anunt.concurs.INTESPO

Cerere înscriere concurs expert extern proiect INTESPO 20190530

__________________________________________________________________

[su_spoiler title=”Concurs de recrutare 20-05-2019″]

rezultate .finale.concurs.recrutare

Rezultatul interviului oral

REZULTATE.PROBA SCRISA

rezultat.proba.suplim.concurs

rezultat.selectie.insp.deb.

rezultat selectie.cons.sup.

Anunt concurs 20-05-2019 bibliografie.concurs.AJPIS.Ilfov conditii.participare.concurs fișă.post.inspector.debutant fișă.post.inspector.superior

[/su_spoiler]

__________________________________________________________________

[su_spoiler title=”Concurs de recrutare 11-09-2018″]

Anunt angajare Inspector clasa I debutant in 11-09-2018   Rezultat selectionare 20180905

                 bibliografie concurs clasa I debutant
                 Formular de inscriere la concurs

[/su_spoiler]

__________________________________________________________________

Anunt angajare expert extern INTESPO

__________________________________________________________________

Anunt angajare Inspector clasa I 26-06-2018

__________________________________________________________________

Anunt concurs 17.04.2018 post vac consilier superior

Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie în cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov

În conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149, alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov  anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a următoarei funcții publice de execuție vacante:

Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse
Condiţii specifice pentru ocupare:
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
Condiţiile minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel de bază,

Funcţionarii publici interesaţi sunt rugaţi să depună la Compartimentul Resurse Umane, din București, str Ion Câmpineanu nr 3 în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, următoarele documente:
1. cerere de transfer la cerere,
2. curriculum vitae,
3. copia actului de identitate,
4. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care astestă efectuarea unor specializări,
5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice,
6. copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către un funcționar public din cadrul Compartimentului Resurse Umane, sau în copii legalizate.
În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, data, locul şi ora susţinerii acestuia urmând a fi publicate pe pagina de internet a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov – www.ilfov.mmanpis.ro, Secţiunea Anunțuri şi afişate la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul  Resurse Umane

Publicat azi 12 octombrie 2017

Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie în cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov

În conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149, alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov  anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a următoarei funcții publice de execuție vacante:

Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse
Condiţii specifice pentru ocupare:
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
Condiţiile minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel de bază,

Funcţionarii publici interesaţi sunt rugaţi să depună la Compartimentul Resurse Umane, din București, str Ion Câmpineanu nr 3 în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, următoarele documente:
1. cerere de transfer la cerere,
2. curriculum vitae,
3. copia actului de identitate,
4. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care astestă efectuarea unor specializări,
5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice,
6. copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către un funcționar public din cadrul Compartimentului Resurse Umane, sau în copii legalizate.
În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, data, locul şi ora susţinerii acestuia urmând a fi publicate pe pagina de internet a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov – www.ilfov.mmanpis.ro, Secţiunea Anunțuri şi afişate la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul  Resurse Umane

Publicat azi 20 septembrie 2017