Integritate instituțională

 Cod etică/deontologic/de conduită

Codul de etică al AJPIS Ilfov

Cod etică AJPIS Ilfov.actualizat.2019


 Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției și destinația acestora

 

IF-registrul de evidenta a bunurilor primite cu titlu gratuit an 2019

IF-Denumirea bunurilor primite prin transfer cu titlu gratuit 2018

IF-Denumirea bunurilor primite prin transfer cu titlu gratuit 2017


 Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

 


Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională

Declaratie privind asumare agendei de integritate organizationala – AJPIS Ilfov

 


 Planul de integritate al instituției

Plan de integritate pentru implementarea SNA

Plan de integritate an 2023

 


Stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA și în Planul de integritate

Raport de evaluare a modului de implementare PI 2022

 


Situația incidentelor de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului

 


Studii/Ghiduri/Materiale informative relevante

 

Raport incidente de integritate an 2022

Declaratie integritate 2022

Raport incidente integritate an 2021
Raport incidente de integritate an 2021
Registru de evidenta bunuri primite cu titlu gratuit an 2021
raport incidente integritate AJPIS Ilfov an 2020
Registru de evidenta a bunurilor primite cu titlu gratuit an 2020
raport incidente integritate.2019
analiza.incidente.integritate.2019

 

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:

  • acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
  • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
  • întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici.
  • organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajații AJPIS Ilfov.

Programul de consiliere și asistență pentru respectarea normelor etice și de conduită se desfășoară la

Date de contact: Niculescu Patricia, tel: , e-mail: Niculescu.Patricia@mmanpis.ro

Miercuri de la ora 15-00 la 16-00

Consilierul de etică nu îndeplinește atribuțiile comisiei de disciplină. Managementul eticii în instituția noastră are în primul rând un rol formativ, de orientare etică și nu unul sancționator.

Multe dintre abaterile disciplinare apar dintr-o desconsiderare a valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora. Acest lucru poate fi preîntâmpinat prin întreținerea unui mediu de lucru unde este recunoscută și apreciată o conduită etică. O bună înțelegere a Codului de etică de fiecare persoană care activează în cadrul instituției și o corectă aplicare a acestuia poate conduce la o scădere semnificativă a abaterilor disciplinare și la un act administrativ corect, adresat cetățeanului și celorlalți beneficiari.