Mesajul directorului executiv

Mesajul Directorului executiv al AJPIS Ilfov

Agenţia pentru Plați și Inspecție Socială Ilfov este o instituţie cu atribuţii atât de administrare şi gestionare a fondurilor acordate de la bugetul statului pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, cât şi de control al modului de acordare a acestora, reprezentând un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile acestuia.

Referitor la exercitarea atribuţiilor de control în domeniul asistenţei sociale, Agenţia pentru Plați și Inspecție Socială Ilfov va desfăşura inspecţii bazate pe analize de risc şi ţinând cont de profilul beneficiarului cu potenţial risc de fraudare, iar în ceea ce priveşte controlul serviciilor sociale se va axa pe verificarea modului în care acestea răspund nevoilor beneficiarului.

Totodată, se va pune accent pe activitatea de consiliere prin desfăşurarea mai multor campanii de informare cu privire la noile reglementări din domeniul său de activitate, atât a autorităţilor administraţiei publice locale cât şi a cetăţenilor, precum şi pe activitatea de monitorizare şi control a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma controalelor anterioare.

În ceea ce priveşte activitatea de administrare, gestionare şi de plată a beneficiilor de asistenţă socială, Agenţia pentru Plați și Inspecție Socială Ilfov şi-a propus pentru acest an o serie de activităţi de control intern cu scopul organizării şi asigurării unui sistem de evidenţă şi evaluare a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială la nivel naţional, astfel încât beneficiile de asistenţă socială să fie focalizate asupra celor mai defavorizate segmente ale populaţiei, în vederea diminuării sărăciei şi a prevenirii riscului de marginalizare sau excluziune socială.

 

Nela Alina Decusară

Director executiv