Informare beneficiari de asistență socială

Legea nr. 226/2021 – Exemple completare cerere pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie  Formular de cerere-declarație pe propria răspundere https://youtu.be/_w9jbTv4WoQ A. MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL A1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece) Cui se adreseaza? Ø  familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în […]

Comunicat Adeverinta elevi 2021

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU ELEVII CARE SOLICITĂ ACORDAREA ÎN         CONTINUARE A ALOCAȚIEI DE STAT    (PESTE 18 ANI)   Vă informăm că, în conformitate cu prevederile art.4 alin.(4) din H.G nr.577/2008, cererea se depune la unităţile de învăţământ şi este însoţită de copia actului de identitate şi de adeverinţa eliberată de unitatea de […]

Anunț important acordare ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 1. Ajutorul pentru încălzirea locuinței Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei, pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece (perioada de […]

Anunț important privind acordarea indemnizației lunare de acomodare în vederea adopției, prevăzută de art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată

Persoana sau oricare dintre soţii familiei care au adoptat sau doresc să adopte, si care realizează venituri supuse impozitului pe venit, pot beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară. Cuantumul indemnizaţiei lunare de acomodare este 85% […]

Acordare stimulent de risc formulare

ANUNȚ IMPORTANT privind solicitarea stimulentului de risc prevăzut la art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările […]

Instructiuni de completare a formularelor pentru indemnizatia covid 202107

Avand in vedere ca unele cereri au fost retransmise eronat, va comunicam modalitatea de completare al noilor formulare:   Drept de autor si alte drepturi conexe:  Declaratie pe proprie raspundere Pct. 1 . media veniturilor pe anul 2019 declarate la Anaf (exemplu: X venituri : 12 luni = y medie venituri /luna; Y = media […]

ANUNȚ IMPORTANT aplicare art.3 din O.U.G. nr. 132/2020 cu modificările și completările ulterioare

Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 30/2020, vor putea beneficia, în cazul reducerii timpului de muncă şi/sau a veniturilor realizate, de o indemnizaţie lunară în cuantum de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. […]