Proiecte

I. Proiectul INTESPO- Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare – cod MySMIS -113589

II. Anunț privind înregistrarea dosarelor necesare înscrierii în grupul țintă pentru personalul specializat în domeniul asistenței sociale (39.350) selectat în proiect, din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței sociale/furnizorilor de servicii sociale, în vederea participării la Programul Național de Formare – proiect POCU/460/4/6/126924 ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” – cod SMIS 126924

Politici sociale performante – strategie națională pentru implementarea performantă a politicilor familiale – cod SIPOCA 706, cod MySmis 129604 

„Pro-Abil”- Consolidarea capacității Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială de implementare a prevederilor legislative din domeniul protecției sociale – Cod SIPOCA: 863, Cod MySMIS2014: 136528

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” – cod SIPOCA35