Strategia națională anticorupție

Registrul riscurilor de coruptie an 2024

Raport de monitorizare a riscurilor de coruptie aferent an 2023

P.S.03 privind metodologiade semnalare a neregularităților și protecția avertizorilor în interes public

Anexa nr.3 la HG nr.1269.2021 an 2022

raport de evaluare a implementarii Legii nr.532003 an 2020

raport incidente integritate an 2020

Registrul de evidenta a bunurilor primite cu titlu gratuit an 2023

Registru de evidenta al bunurilor primite cu titlu gratuit an 2022

registrul de evidenta a bunurilor primite cu titlu gratuit an 2021

declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, obiectivele si mecanismele de monitorizare a SNA 2016-2020

_____________________________________________

inventar.masuri.transparenta

analiza.incidente.integritate

Declaratie aderare anticoruptie SNA oct 2016

HG583_10aug2016_Aprob-Strat-Nation-Anticorup_2016-2020

privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public